เจ็บหน้าอก sukina

อาการ PMS คืออะไร แก้อย่างไรดี

โดย แพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านแอนไทเอจจิ้ง ด้านระบบประสาทและสมอง และด้านกุมารเวช

Believe It Or Not ความเสี่ยงของการรับสัมผัสสารพิษในชีวิตประจำวัน

นายแพทย์ต่อศักดิ์ ทิพย์ไพโรจน์ Functional Medicine Certified Practitioner (IFMCP) คนแรกของประเทศไทย จากสถาบัน The Institute for Functional Medicine (IFM) ประเทศสหรัฐอเมริกา

อาหารบนโต๊ะ sukina

ห้ากลุ่มสารพิษ ที่รับสัมผัสได้บ่อยและมีผลต่อสุขภาพในชีวิตประจำวัน และควรต้องหลีกเลี่ยง

นายแพทย์ต่อศักดิ์ ทิพย์ไพโรจน์
Functional Medicine Certified Practitioner (IFMCP) คนแรกของประเทศไทย จากสถาบัน The Institute for Functional Medicine (IFM) ประเทศสหรัฐอเมริกา

Scroll to Top