วิธีแก้โรคติดรสชาติหวาน ด้วยธรรมชาติบำบัด

โดย ดร.ณิชมน สมันตรัฐ ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ด้านเนเชอโรพาธิค ( Naturopathic)

วิธีแก้โรคติดรสชาติหวาน ด้วยธรรมชาติบำบัด Read More »

Top 5 สมุนไพรคู่ตู้ยา ทุกบ้านต้องมี

โดย ดร.ณิชมน สมันตรัฐ ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ด้านเนเชอโรพาธิค ( Naturopathic)

Top 5 สมุนไพรคู่ตู้ยา ทุกบ้านต้องมี Read More »

เจ็บหน้าอก sukina

อาการ PMS คืออะไร แก้อย่างไรดี

โดย แพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านแอนไทเอจจิ้ง ด้านระบบประสาทและสมอง และด้านกุมารเวช

อาการ PMS คืออะไร แก้อย่างไรดี Read More »

Believe It Or Not ความเสี่ยงของการรับสัมผัสสารพิษในชีวิตประจำวัน

นายแพทย์ต่อศักดิ์ ทิพย์ไพโรจน์ Functional Medicine Certified Practitioner (IFMCP) คนแรกของประเทศไทย จากสถาบัน The Institute for Functional Medicine (IFM) ประเทศสหรัฐอเมริกา

Believe It Or Not ความเสี่ยงของการรับสัมผัสสารพิษในชีวิตประจำวัน Read More »

อาหารบนโต๊ะ sukina

ห้ากลุ่มสารพิษ ที่รับสัมผัสได้บ่อยและมีผลต่อสุขภาพในชีวิตประจำวัน และควรต้องหลีกเลี่ยง

นายแพทย์ต่อศักดิ์ ทิพย์ไพโรจน์
Functional Medicine Certified Practitioner (IFMCP) คนแรกของประเทศไทย จากสถาบัน The Institute for Functional Medicine (IFM) ประเทศสหรัฐอเมริกา

ห้ากลุ่มสารพิษ ที่รับสัมผัสได้บ่อยและมีผลต่อสุขภาพในชีวิตประจำวัน และควรต้องหลีกเลี่ยง Read More »

สติในการเท่าทันความรู้สึกตัวเอง (ความไม่กลัว) Sukina

สติในการเท่าทันความรู้สึกตัวเอง (ความไม่กลัว)

โดย พศิน อินทรวงค์ นักเขียนและนักบรรยาย เรื่องแรงบันดาลใจ ตามหลักพุทธศาสนา

สติในการเท่าทันความรู้สึกตัวเอง (ความไม่กลัว) Read More »

ชะลอวัยในวัยหมดประจำเดือนอย่างไรดี Sukina

ชะลอวัยในวัยหมดประจำเดือนอย่างไรดี

โดย แพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแอนไทเอจจิ้ง ด้านระบบประสาทและสมอง และด้านกุมารเวช

ชะลอวัยในวัยหมดประจำเดือนอย่างไรดี Read More »

กินอะไรทดแทนฮอร์โมนเอสโตรเจนได้บ้าง Sukina

กินอะไรทดแทนฮอร์โมนเอสโตรเจนได้บ้าง

โดย แพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแอนไทเอจจิ้ง ด้านระบบประสาทและสมอง และด้านกุมารเวช

กินอะไรทดแทนฮอร์โมนเอสโตรเจนได้บ้าง Read More »

ปรับสมดุลฮอร์โมนสู้สิวในวัยผู้ใหญ่ Sukina

ปรับสมดุลฮอร์โมนสู้สิวในวัยผู้ใหญ่

โดย แพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านแอนไทเอจจิ้ง ด้านระบบประสาทและสมอง และด้านกุมารเวช

ปรับสมดุลฮอร์โมนสู้สิวในวัยผู้ใหญ่ Read More »

Scroll to Top