24 HOURS ANTI-AGING PROGRAM วิธีชะลอวัยอย่างง่าย ในหนึ่งวัน Sukina

24 HOURS ANTI-AGING PROGRAM วิธีชะลอวัยอย่างง่าย ในหนึ่งวัน

โดย แพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแอนไทเอจจิ้ง ด้านระบบประสาทและสมอง และด้านกุมารเวช

4 เหตุผล ต้องกินอาหารท้องถิ่น Sukina

4 เหตุผล ต้องกินอาหารท้องถิ่น

โดย ดร.ณิชมน สมันตรัฐ ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ด้านเนเชอโรพาธิค (naturaopathic) คนแรกของประเทศไทย
จบการศึกษาระดับปริญญาเอกและมีประสบการณ์การรักษาจากมหาวิทยาลัยธรรมชาติบำบัดระดับโลก Bastyr University ประเทศสหรัฐอเมริกา

1 WEEK ANTI-AGING PROGRAM วิธีชะลอวัยอย่างง่าย ในหนึ่งสัปดาห์ Sukina

1 WEEK ANTI-AGING PROGRAM วิธีชะลอวัยอย่างง่าย ในหนึ่งสัปดาห์

โดย แพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแอนไทเอจจิ้ง ด้านระบบประสาทและสมอง และด้านกุมารเวช

Did You Know? ต่างคน ต่างวิธีรักษา Sukina

Did You Know? ต่างคน ต่างวิธีรักษา

โดย นายแพทย์ต่อศักดิ์ ทิพย์ไพโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Functional Medicine คนแรกของประเทศไทย จากสถาบัน The Institute for Functional Medicine ประเทศสหรัฐอเมริกา

เทคนิคช่วยตับขับพิษ จากการกินอาหารแปรรูป Sukina

เทคนิคช่วยตับขับพิษ จากการกินอาหารแปรรูป

โดย ดร.ณิชมน สมันตรัฐ ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ด้านเนเชอโรพาธิค (naturaopathic) คนแรกของประเทศไทย จบการศึกษาระดับปริญญาเอกและมีประสบการณ์การรักษาจากมหาวิทยาลัยธรรมชาติบำบัดระดับโลก Bastyr University ประเทศสหรัฐอเมริกา

งดหวาน เค็ม ทอด อาหารชะลอวัย สำหรับคนไม่อยากแก่ Sukina

งดหวาน เค็ม ทอด อาหารชะลอวัย สำหรับคนไม่อยากแก่

โดย แพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแอนไทเอจจิ้ง ด้านระบบประสาทและสมอง และด้านกุมารเวช

5 อาหารป้องกันหวัด Sukina

5 อาหารป้องกันหวัด

โดย ดร.ณิชมน สมันตรัฐ ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ด้านเนเชอโรพาธิค (naturaopathic) คนแรกของประเทศไทย
จบการศึกษาระดับปริญญาเอกและมีประสบการณ์การรักษาจากมหาวิทยาลัยธรรมชาติบำบัดระดับโลก Bastyr University ประเทศสหรัฐอเมริกา

Scroll to Top