5 ต้นไม้ที่ช่วยดูดสารพิษในบ้าน Sukina

5 ต้นไม้ที่ช่วยดูดสารพิษในบ้าน

โดย ดร.ณิชมน สมันตรัฐ ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ด้านเนเชอโรพาธิค (naturaopathic) คนแรกของประเทศไทย
จบการศึกษาระดับปริญญาเอกและมีประสบการณ์การรักษาจากมหาวิทยาลัยธรรมชาติบำบัดระดับโลก Bastyr University ประเทศสหรัฐอเมริกา

5 ยาฆ่าเชื้อธรรมชาติ ลดการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น Sukina

5 ยาฆ่าเชื้อธรรมชาติ ลดการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น

โดย ดร.ณิชมน สมันตรัฐ ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ด้านเนเชอโรพาธิค (naturaopathic) คนแรกของประเทศไทย
จบการศึกษาระดับปริญญาเอกและมีประสบการณ์การรักษาจากมหาวิทยาลัยธรรมชาติบำบัดระดับโลก Bastyr University ประเทศสหรัฐอเมริกา

สารอาหารที่ให้พลังงาน VS สารอาหารที่ควบคุมการเผาผลาญ สำหรับคนออกกำลังกาย Sukina

สารอาหารที่ให้พลังงาน VS สารอาหารที่ควบคุมการเผาผลาญ สำหรับคนออกกำลังกาย

โดย นายแพทย์สมบูรณ์ รุ่งพรชัย ผู้เชี่ยวชาญด้าน Sport Nutrition

4 วิธีง่ายๆ ให้ชีวิตปลอดจากท็อกซิน Sukina

4 วิธีง่ายๆ ให้ชีวิตปลอดจากท็อกซิน

โดย ดร.ณิชมน สมันตรัฐ ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ด้านธรรมชาติบำบัด (naturaopathic) คนแรกของประเทศไทย
จบการศึกษาระดับปริญญาเอกและมีประสบการณ์การรักษาจากมหาวิทยาลัยธรรมชาติบำบัดระดับโลก Bastyr University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การแพทย์ธรรมชาติบำบัด VS การแพทย์ปัจจุบัน Sukina

ความเหมือนที่แตกต่าง การแพทย์ธรรมชาติบำบัด VS การแพทย์ปัจจุบัน

โดย ดร.ณิชมน สมันตรัฐ ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ด้านเนเชอโรพาธิค (naturaopathic) คนแรกของประเทศไทย จบการระดับปริญญาเอกและมีประสบการณ์การรักษาจากมหาวิทยาลัยธรรมชาติบำบัดระดับโลก Bastyr University ประเทศสหรัฐอเมริกา

วิธีชะลอวัยหลอดเลือด สมอง ปอด หัวใจ วัย 35+ Sukina

วิธีชะลอวัยหลอดเลือด สมอง ปอด หัวใจ วัย 35+

โดย แพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแอนไทเอจจิ้ง ด้านระบบประสาทและสมอง และด้านกุมารเวช

วิธีชะลอวัยผิว กระดูก และกล้ามเนื้อ วัย 35 + Sukina

วิธีชะลอวัยผิว กระดูก และกล้ามเนื้อ วัย 35 +

โดย แพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแอนไทเอจจิ้ง ด้านระบบประสาทและสมอง และด้านกุมารเวช

Scroll to Top