4 วิธีง่ายๆ ให้ชีวิตปลอดจากท็อกซิน Sukina

4 วิธีง่ายๆ ให้ชีวิตปลอดจากท็อกซิน

โดย ดร.ณิชมน สมันตรัฐ ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ด้านธรรมชาติบำบัด (naturaopathic) คนแรกของประเทศไทย
จบการศึกษาระดับปริญญาเอกและมีประสบการณ์การรักษาจากมหาวิทยาลัยธรรมชาติบำบัดระดับโลก Bastyr University ประเทศสหรัฐอเมริกา

4 วิธีง่ายๆ ให้ชีวิตปลอดจากท็อกซิน Read More »

การแพทย์ธรรมชาติบำบัด VS การแพทย์ปัจจุบัน Sukina

ความเหมือนที่แตกต่าง การแพทย์ธรรมชาติบำบัด VS การแพทย์ปัจจุบัน

โดย ดร.ณิชมน สมันตรัฐ ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ด้านเนเชอโรพาธิค (naturaopathic) คนแรกของประเทศไทย จบการระดับปริญญาเอกและมีประสบการณ์การรักษาจากมหาวิทยาลัยธรรมชาติบำบัดระดับโลก Bastyr University ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความเหมือนที่แตกต่าง การแพทย์ธรรมชาติบำบัด VS การแพทย์ปัจจุบัน Read More »

วิธีชะลอวัยหลอดเลือด สมอง ปอด หัวใจ วัย 35+ Sukina

วิธีชะลอวัยหลอดเลือด สมอง ปอด หัวใจ วัย 35+

โดย แพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแอนไทเอจจิ้ง ด้านระบบประสาทและสมอง และด้านกุมารเวช

วิธีชะลอวัยหลอดเลือด สมอง ปอด หัวใจ วัย 35+ Read More »

วิธีชะลอวัย ระบบย่อยอาหาร วัย 35+ Sukina

วิธีชะลอวัย ระบบย่อยอาหาร วัย 35+

โดย แพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแอนไทเอจจิ้ง ด้านระบบประสาทและสมอง และด้านกุมารเวช

วิธีชะลอวัย ระบบย่อยอาหาร วัย 35+ Read More »

วิธีชะลอวัยผิว กระดูก และกล้ามเนื้อ วัย 35 + Sukina

วิธีชะลอวัยผิว กระดูก และกล้ามเนื้อ วัย 35 +

โดย แพทย์หญิงสาริษฐา สมทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านแอนไทเอจจิ้ง ด้านระบบประสาทและสมอง และด้านกุมารเวช

วิธีชะลอวัยผิว กระดูก และกล้ามเนื้อ วัย 35 + Read More »

ผัก-ผลไม้ ช่วยคลายเครียด หรือช่วยเพิ่มความเครียด Sukina

ผัก-ผลไม้ ช่วยคลายเครียด หรือช่วยเพิ่มความเครียด

โดย เอื้อมพร แสงสุวรรณ NTP (Nutrition Therapy Practitioner)

ผัก-ผลไม้ ช่วยคลายเครียด หรือช่วยเพิ่มความเครียด Read More »

การกินคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน สำหรับคนโรคเครียด Sukina

การกินคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน สำหรับคนโรคเครียด

โดย เอื้อมพร แสงสุวรรณ NTP (Nutrition Therapy Practitioner)

การกินคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน สำหรับคนโรคเครียด Read More »

3 ขั้นตอน ปรับวิธีคิด เปลี่ยนไลฟสไตล์ แก้โรคเครียด ทำได้หายเลย Sukina

3 ขั้นตอน ปรับวิธีคิด เปลี่ยนไลฟสไตล์ แก้โรคเครียด ทำได้หายเลย

3 ขั้นตอน ปรับวิธีคิด เปลี่ยนไลฟสไตล์ แก้โรคเครียด ทำได้หายเลย Read More »

Scroll to Top