Natural Medicine

5 สมุนไพร ไล่ยุงและแมลง Sukina

5 สมุนไพร ไล่ยุงและแมลง

โดย ดร.ณิชมน สมันตรัฐ ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ด้านเนเชอโรพาธิค (naturaopathic) คนแรกของประเทศไทย
จบการศึกษาระดับปริญญาเอกและมีประสบการณ์การรักษาจากมหาวิทยาลัยธรรมชาติบำบัดระดับโลก Bastyr University ประเทศสหรัฐอเมริกา

4 เหตุผล ต้องกินอาหารท้องถิ่น Sukina

4 เหตุผล ต้องกินอาหารท้องถิ่น

โดย ดร.ณิชมน สมันตรัฐ ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ด้านเนเชอโรพาธิค (naturaopathic) คนแรกของประเทศไทย
จบการศึกษาระดับปริญญาเอกและมีประสบการณ์การรักษาจากมหาวิทยาลัยธรรมชาติบำบัดระดับโลก Bastyr University ประเทศสหรัฐอเมริกา

เทคนิคช่วยตับขับพิษ จากการกินอาหารแปรรูป Sukina

เทคนิคช่วยตับขับพิษ จากการกินอาหารแปรรูป

โดย ดร.ณิชมน สมันตรัฐ ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ด้านเนเชอโรพาธิค (naturaopathic) คนแรกของประเทศไทย จบการศึกษาระดับปริญญาเอกและมีประสบการณ์การรักษาจากมหาวิทยาลัยธรรมชาติบำบัดระดับโลก Bastyr University ประเทศสหรัฐอเมริกา

5 อาหารป้องกันหวัด Sukina

5 อาหารป้องกันหวัด

โดย ดร.ณิชมน สมันตรัฐ ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ด้านเนเชอโรพาธิค (naturaopathic) คนแรกของประเทศไทย
จบการศึกษาระดับปริญญาเอกและมีประสบการณ์การรักษาจากมหาวิทยาลัยธรรมชาติบำบัดระดับโลก Bastyr University ประเทศสหรัฐอเมริกา

5 ต้นไม้ที่ช่วยดูดสารพิษในบ้าน Sukina

5 ต้นไม้ที่ช่วยดูดสารพิษในบ้าน

โดย ดร.ณิชมน สมันตรัฐ ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ด้านเนเชอโรพาธิค (naturaopathic) คนแรกของประเทศไทย
จบการศึกษาระดับปริญญาเอกและมีประสบการณ์การรักษาจากมหาวิทยาลัยธรรมชาติบำบัดระดับโลก Bastyr University ประเทศสหรัฐอเมริกา

5 ยาฆ่าเชื้อธรรมชาติ ลดการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น Sukina

5 ยาฆ่าเชื้อธรรมชาติ ลดการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็น

โดย ดร.ณิชมน สมันตรัฐ ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ด้านเนเชอโรพาธิค (naturaopathic) คนแรกของประเทศไทย
จบการศึกษาระดับปริญญาเอกและมีประสบการณ์การรักษาจากมหาวิทยาลัยธรรมชาติบำบัดระดับโลก Bastyr University ประเทศสหรัฐอเมริกา

Scroll to Top